Quali sono i nameserver?

I nostri ip nameserver sono: ns1.#master_domain - 31.170.163.241 ns2.#master_domain - 208.43.200.219 ns3.#master_domain - 75.126.210.207 ns4.#master_domain - 83.170.93.81

Rendi qualcuno felice oggi!